* Przez 45 lat oddaliśmy 3175,359 litrów krwi * Kolejna akcja krwi - 25.02.2019 LO im. A. Mickiewicza w Piastowie
Jak wstąpić do klubu
Aby wstąpić do klubu, należy spełnić kilka warunków.

  • Trzeba mieć ukończone 18 lat (szczególne przypadki od 16 lat)
  • Należy pobrać z zakładki -->> Pliki do pobrania - Formularz zgłoszeniowy i Deklarację klubową, wydrukować, wypełnić oraz podpisać własnoręcznie i wstawić datę. Tak przygotowane deklaracje, zeskanować i wysłać do administratora na adres:  waldemar.anuszewski@gmail.com lub dostarczyć do siedziby klubu - Armii Krajowej 2/4 (Stary Szpital Położniczy)
  • Opłacić składkę członkowską w wysokości 30 zł za rok.
  • Członkiem Stowarzyszenia, można zostać także nie oddająć krwi lecz działając na rzecz klubu.
  • Witamy w klubie