* Przez 45 lat oddaliśmy 3175,359 litrów krwi * Kolejna akcja krwi - 25.02.2019 LO im. A. Mickiewicza w Piastowie
04.02.2017
W sobotę 04 lutego 2017 roku, o godzinie 13:30, w sali Miejskiego Ośrodka Kultury "KAMYK" w Pruszkowie, odbyły się obchody Jubileuszu 43-lecia powstania klubu. Jednocześnie był to jubileusz 15-lecia pracy Prezesa i Rady klubu, 5-lecia wstąpienia klubu do Stowarzyszenia HDK RP oraz pierwsza rocznica utworzenia Oddziału klubu w Piastowie.

Na spotkanie jubileuszowe przybyli:

Prezydent Miasta Pruszków - Jan Starzyński
Dyrektor MOK "KAMYK" - Ewa Sowa
Wiceprezes Stowarzyszenia HDK RP - Krzysztof Wasilewski

Sponsorzy

Marian Pałatyński
Krzysztof Jedliński
Andrzej Skowroński
oraz krwiodawcy z naszego klubu

Spotkanie poprowadzili:

Tadeusz Jędrzejczyk i Marek Zwierzchowski

Tadeusz Jędrzejczyk, przywitał zaproszonych gości a następnie przedstawił odznaczonych krwiodawców w okresie 43 lat. W dalszej części poprosił Prezesa Waldemara Anuszewskiego o przedstawienie historii klubu na przełomie minionych lat. Prezes podziękował wszystkim krwiodawcom, Prezydentowi Miasta oraz Radzie klubu za współpracę w tworzeniu historii klubu. Krótko opowiedział o tych, którzy przyczynili się do rozwoju klubu. Na zakończenie poprosił wszystkich o dalszą pracę na rzecz klubu oraz wspieranie go w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia. Kolejnym, który dziękował klubowi na mijające 43 lata był pan Prezydent Miasta Pruszków - pan Jan Starzyński. Wiceprezes Stowarzyszenia HDK RP - pan Krzysztof Wasilewski - także dziękował krwiodawcom za ich honorową pomoc potrzebującym. Nasi sponsorzy także zabrali głos.
Prowadzący dziękując tym, którzy zabrali głos, przeszedł do wyróżnień. 


Złotą odznaką "Zasłużony dla Powiatowo-Miejskiego klubu HDK" zostali wyróżnieni:

  1. Jędrzejczyk Tadeusz
  2. Polak Karolina
  3. Włodarczyk Krzysztof
  4. Wojtczak Piotr
  5. Zwierzchowski MarekSrebrną odznaką "Zasłużony dla Powiatowo-Miejskiego klubu HDK" zostali wyróżnieni:

  1. Osiński Leszek
  2. Wasilewski Krzysztof

Brązową odznaką "Zasłużony dla Powiatowo-Miejskiego klubu HDK" został wyróżniony:

  1. Wojtczak Konrad