* Przez 45 lat oddaliśmy 3175,359 litrów krwi * Kolejna akcja krwi - 25.02.2019 LO im. A. Mickiewicza w Piastowie

O Nas

***
Wiosną 1974 roku (brak dokładnej daty) ne terenie Pruszkowa, został założony kolejny (drugi) klub Honorowych Dawców Krwi. Krwiodawcy z naszego miasta, do tej pory nie mieli możliwości oddawania krwi grupowej (brak klubu) i nadarzyła się okazja aby powstał klub właśnie dla nich. Początkowo klub został przygarnięty przez Zarząd Rejonowy i przyjął nazwę:

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Pruszkowie.

Stanowiska "Dowodzenia" w klubie zmieniały się w miarę przychodzenia nowych krwiodawców. Klub nie chciał być już uzależniony od ZR i samodzielnie został przemianowany na:

Klub HDK PCK w Pruszkowie

Klub ten był "przystanią" dla wszystkich mieszkańców, którzy nie mieli możliwości dostać sie do klubów zakładowych. Trend lat 70-tych, aby kluby były przy zakładach pracy, mocno nadwyrężył możliwości klubu miejskiego. O kolejnych losach klubu, niekiedy decydował jeden człowiek. Takim sposobem klub przeszedł kolejną metamorfozę i został przemianowany na:

Lokalna Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK w Pruszkowie.

Pod taką nazwą, klub przestał być klubem dla krwiodawców a stał się przystanią tylko dla "wybranych". Ówczesny Prezes klubu, Franciszek Biernat, bardziej stawiał na samodzielne oddawanie krwi, niż na "normalną" pracę klubową. W dalszym ciągu były zaległości w promowaniu krwiodawców z Miasta oraz ich odznaczaniu. Dała się widzieć tendencja "odznaczania" za przychodzenie do klubu a nie oddawanie krwi. To zaczęło przeszkadzać tym, którzy chcieli tak jak inni krwiodawcy, oddawać krew i być traktowanym jak krwiodawca. Pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku, coraz więcej niezadowolonych krwiodawców, postanowiło dokonać ulepszeń we władzach klubu. Nie byłoby z tym problemu, (prezes klubu nie miał pomysłu na uzdrowienie sytuacji) gdyby nie fakt, iż nikt nie chciał stanąć na czele klubu. Sytuacja patowa trwała 2 lata. Przez ten okres czasu, przez harującego jak wół, czynnego członka klubu, został nakreślony plan pracy uwzględniający nowe władze klubu. Po przedstawieniu ich urzędującemu Prezesowi, doszło do zmiany sternika. Po spotkaniu opłatkowym w grudniu 2001 roku, ukształtował się nowy Zarząd Klubu, który został przyjęty przez obecnych na spotkaniu. Dostając "zielone" światło, ustalili termin Walnego Zebrania na 01 lutego 2002 roku. I tak w dniu 1 lutego zawiązał się nowy Zarząd Klubu, a z racji daty Walnego Zebrania, uchwałą nowego Zarządu dzień ten został zapisany jako dzień powstania klubu. Od tej pory we wszystkich pismach i sprawozdaniach podaję się datę powstania jako

 01.02.1974r.

Nowy Zarząd i nowe problemy. Trzeba było "odnowić" kontakty z krwiodawcami, którzy należeli do tego klubu. Ponownie zaprosić ich do współpracy. To udało się już w pierwszym roku. Jednak klub nie zaprzestał zabiegania o nowych członków. Zaczął organizować wspólne akcje grupowe krwiodawców. W Pruszkowie można było oddawać krew w dwóch szpitalach. Jednak brak zainteresowania lub brak możliwości sterylnych warunków oddawania krwi ( w sali umieszczonej w piwnicach szpitala), postanowiono zaprzestać oddawania krwi w jednym punkcie.
Szukając sponsorów, klub zwrócił się do Władz Lokalnych o przyjęcie patronatu nad klubem. Prezydent Miasta Pruszków, chętnie zgodził się na taką propozycję. Klub zatem po raz kolejny w swojej historii zmienił nazwę:

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Pruszkowie

Zbliżające się wielkimi krokami święto 30-lecia powstania klubu, zmobilizowało działających krwiodawców do "poszukania" sponsorów, aby zorganizować ten jubileusz. W głowach "niesfornych" działaczy klubu powstał pomysł własnego sztandaru. Sponsorzy (dzięki kreatywności krwiodawców) dość szybko wyłożyli pieniądze na ten projekt. Gdy wszystko zostało zaplanowane, uzyskano zgodę na sztandar. Pozyskano kolejnego Sponsora Tytularnego. Zostało nim Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Klub po raz kolejny zmienił nazwę:

Powiatowo-Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Pruszkowie.

 W grudniu 2004 roku, władze miasta postanowiły wręczać statuetkę "URBS NOVA"  czyli "NOWE MIASTO" za szczególne osiągnięcia w kilku dziedzinach. Klub otrzymał statuetkę w dziedzinie "Działalność społeczna". Statuetkę wręczaną przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pana Jana Starzyńskiego, odbierał prezes klubu pan Waldemar Anuszewski. Po tak miłych dla klubu chwilach, powstał problem nadania sztandaru. Prezes MZO PCK, nie miał ochoty aby kolejny klub miał pieniądze i je wydawał na "własne" klubowe potrzeby. Gdy ustalono termin wręczenia sztandaru i zaproszenia na uroczystość zostały wysłane w Polskę...powstał problem. Tak ZR PCK jak i MZO PCK, storpedowały nadanie sztandaru. Mimo zapewnienia naszych sponsorów o prawidłowości działania, zgody na wręczenie sztandaru nie było. Przepychanki trwały rok!
Po wielu zawirowaniach w listopadzie 2005 roku doszło do nadania sztandaru.
Od tej pory klub wyjeżdżał w Polskę, do innych klubów na różne uroczystości z własnym sztandarem. Takie inicjatywy tylko wzmogły chęć pokazania się w pracy. Powstał pomysł pracy z młodzieżą szkolną. Zorganizowano pierwszą akcję szkolną w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Inne szkoły ponadgimnazjalne z terenu Pruszkowa, pozazdrościły i także chętnie wzięły udział w akcjach krwi. Takim sposobem do akcji klubowych dołączyły:
LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie
LO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie
a w późniejszym terminie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie
Zespół Szkół Nr 1 w Pruszkowie
LO im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
Gdy na horyzoncie zaczęły pojawiać się wielkie możliwości pracy z młodzieżą i pozyskiwanie młodych krwiodawców, Mazowiecki Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, wymyślał coraz to "wspanialsze" nowinki organizacyjne. Klub nie miał możliwości gromadzenia pieniędzy na własnym koncie i był zmuszony przekazywać swoje środki na konto Zarządu Rejonowego. Pieniądze te jednak nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego klubu. Zostały "zagospodarowane" przez ZR i MZO PCK. Klub nigdy nie otrzymał spowrotem swoich pieniędzy. Nawet przelewy nie docierały do klubu, mimo, wyraźnej adnotacji "Dla Powiatowo-Miejskiego Klubu HDK PCK"
To była kropla, która przepełniła czarę goryczy. Zarząd klubu postanowił poszukać innego rozwiązania. Na horyzoncie krwiodawstwa świeciło Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP. Przedstawiciele klubu napisali pismo, po czym zostali zaproszeni na Spotkanie Rady Głównej. Po rozpatrzeniu za i przeciw Zarząd Klubu postanowił zwołać referendum. 17 grudnia 2011 roku na zorganizowanym referendum klub podjął dwie uchwały:
1 - O wystąpieniu z szeregów Polskiego Czerwonego Krzyża
2 - O wstąpieniu w szeregi Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej
W dniu 07.01.2012 roku, na Walnym Zebraniu, klub ponownie zmienił nazwę:

Powiatowo-Miejski Klub
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi
Rzeczypospolitej Polskiej
w Pruszkowie


Pod koniec roku, Klub jako Stowarzyszenie, otrzymał propozycję wstąpienia do FORUM, zrzeszającym Stowarzyszenia na terenie powiatu pruszkowskiego. Przyjął ją i tak 19.02.2013 roku przystąpił do stworzenia wspólnej histori Stowarzyszeń na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Tego dnia odbyło się Zebranie Założycielskie Forum. Obecnych było 7 Stowarzyszeń. Klub wszedł do Zarządu Forum z trzema innymi Stowarzyszeniami. Trzy kolejne weszły do Komisji Rewizyjnej. 20 września 2014 roku klub obchodzi 40-lecie powstania. Na obchody zaproszono przyjaciół z całej Polski. Warto było. Wspaniali ludzie uświetnili nasz jubileusz. Jednak i w takiej chwili znalazło się kikoro ludzi, którym nie w smak był ten jubileusz. Robili wszystko aby ośmieszyć i wyszydzić działalność klubu, jednak to się nie udaje. Uroczystość przebiega normalnie. Po obchodach Rada klubu pracuje nad regułą przybliżenia ideii krwiodawstwa zwykłym ludziom. 09 października 2015 roku w związku z tym, powstaje Oddział klubu na terenie Piastowa. Jego nazwa brzmi:

Powiatowo-Miejski Klub
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi
Rzeczypospolitej Polskiej
w Pruszkowie
Oddział w Piastowie

To pierwszy Oddział klubu w Stowarzyszeniu HDK RP w Polsce.