* Przez 45 lat oddaliśmy 3175,359 litrów krwi * Kolejna akcja krwi - 25.02.2019 LO im. A. Mickiewicza w Piastowie

ZASŁUŻONY DLA POWIATOWO-MIEJSKIEGO KLUBU

III stopnia
Odznaczeni przez klub
 1. Anuszewski Waldemar
 2. Biernat Franciszek
 3. Bigos-Woś Dorota
 4. Bobko Bogdan
 5. Budziszewska Agnieszka
 6. Byczuk Jerzy
 7. Bylebył Andrzej
 8. Chodkowski Wiesław
 9. Ciepielewski Stanisław
 10. Cieślak Czesław
 11. Ciękosz Ryszard
 12. Czajka Stanisław
 13. Czerwiński Janusz
 14. Ćwikliński Bogdan
 15. Demidowicz Agnieszka
 16. Demidowicz Krzysztof
 17. Dobrogost Jan
 18. Drabik Jerzy
 19. Dzięcioł Wacław
 20. Felczak Urszula
 21. Fronczak Krzysztof
 22. Galant Sławomir
 23. Gawor Włodzimierz
 24. Goszczyńska Dorota
 25. Grabowski Mirosław
 26. Grygiel Kamila
 27. Grzegorzewski Grzegorz
 28. Guziński Eugeniusz
 29. Izemberg Bogusław
 30. Izemberg Katarzyna
 31. Jackowski Mirosław
 32. Jankiewicz Janusz
 33. Jaskólski Wiesław
 34. Jóźwiak Adam
 35. Kalinowski Adam-Henryk
 36. Kamrowski Kazimierz
 37. Kolosza Paweł
 38. Konieczny Witold
 39. Król Stanisław
 40. Kukieła Malwina
 41. Lenkiewicz Andrzej
 42. Lewandowski Marek
 43. Łaskawiec Dariusz
 44. Majchrowski Konrad
 45. Miazek Edward
 46. Mizera Marian
 47. Murglin Marek
 48. Pałatyński Marian
 49. Paśnik Marek
 50. Polkowski Andrzej
 51. Pośpiech Wiesław
 52. Reszka Lilianna
 53. Serkowski Włodzimierz
 54. Serkowski Mariusz
 55. Siedlecki Jarosław
 56. Słobodzin Grzegorz
 57. Stegienko Eugeniusz
 58. Szcześniak Marian
 59. Szymański Grzegorz
 60. Ślusarska Justyna
 61. Tomaszewski Zbigniew
 62. Trupiszewski Zenon
 63. Wachnik Zdzisław
 64. Wdowiński Artur
 65. Wiktorowski Mariusz
 66. Wojtczak Paweł
 67. Wojtczuk Jerzy
 68. Woźniak Stanisław
 69. Wódkowska Janina
 70. Zagrodzki Andrzej